Επικοινωνία

Κινητό τηλ Δημάρχου: 

6979977781

Τηλ. Γραφείο Δημάρχου: 

2132055335 - 336

ΝΕΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΝΕΑ