Επικοινωνία

Κινητό τηλ Δημάρχου: 

6979977781

Τηλ. Γραφείο Δημάρχου: 

2132055335 - 336

Άμεσα η ανάπλαση του Λόφου του Παιδιού

Άμεσα η ανάπλαση του Λόφου του Παιδιού

Μετά από πολυετείς γραφειοκρατικές διαδικασίες, απαλλοτριώσεις και επίλυση πολλών τεχνικών θεμάτων, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη ριζική ανάπλαση του χώρου!

Υπογράψαμε σήμερα με τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργος Καμίνης τη Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η ανάπλαση του Λόφου του Παιδιού.

Μετά από πολυετείς γραφειοκρατικές διαδικασίες, απαλλοτριώσεις και επίλυση πολλών τεχνικών θεμάτων, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη ριζική ανάπλαση του χώρου!

Επιτέλους, η ευρύτερη πυκνοδομημένη περιοχή του Λόφου θα απολαύσει ένα όμορφο πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και αθλητισμού.