Επικοινωνία

Κινητό τηλ Δημάρχου: 

6979977781

Τηλ. Γραφείο Δημάρχου: 

2132055335 - 336

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ