Επικοινωνία

Κινητό τηλ Δημάρχου: 

6979977781

Τηλ. Γραφείο Δημάρχου: 

2132055335 - 336

Γιώργος Μαρκόπουλος

Γιώργος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος Γαλατσίου

Ο Γιώργος Μαρκόπουλος γεννήθηκε στην Μεσσηνία το 1974.

Από τα μαθητικά του χρόνια ζει και εργάζεται στο Γαλάτσι.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων» και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πειραιά, ενώ είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τα έτη 2002 ως 2010, διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Γαλατσίου, ενώ έχει εργαστεί ως Σύμβουλος στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων για 5 χρόνια.

Την πρώτη 4ετία ανέλαβε τη θέση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και την επόμενη 4ετία εκλέχθηκε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης.

Στις εκλογές του 2014 εξελέγη Δήμαρχος Γαλατσίου ως επικεφαλής του συνδυασμού «Γαλάτσι – Αυτοδιοίκηση για τον Άνθρωπο» και παραιτήθηκε οικειοθελώς από την θέση Διευθυντικού Στελέχους Πολυεθνικής Ανώνυμης Εταιρίας, προκειμένου να αφιερωθεί αποκλειστικά στις αυτοδιοικητικές υποχρεώσεις του στον Δήμο Γαλατσίου.

Παράλληλα με τον Δήμο, συμμετέχει σε ζητήματα λήψης αποφάσεων υπερτοπικής σημασίας, που έχουν να κάνουν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό:

  1. Είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε., της αναπτυξιακής εταιρείας όλων των Δήμων της χώρας που έχει συστήσει η ΚΕΔΕ, στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.
  2. Είναι Μέλος του Επταμελούς Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος που έχει την αρμοδιότητα να παρακολουθεί την εφαρμογή, να προτείνει προσαρμογές, συμπληρώσεις και εξειδικεύσεις των ρυθμιστικών σχεδίων της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, να γνωμοδοτεί επί των Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και των σημαντικών έργων και των παρεμβάσεων που συντελούνται τόσο στην Αττική όσο και στην Θεσσαλονίκη.
  3. Είναι Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων (ΣΠΑΤ)
  4. Είναι έγγαμος και έχει έναν γιό.